Стоматологични юнити

Изискванията към стоматологичните практики се променят непрекъснато. Морита е решена да отговори на това развитие и предлага серия от различни концепции за дентална практика, предназначени да се справят с различни изисквания: класически звена за лечение, така наречените работни позиции на "9 часа" на "12.30 часа". Ортодонтски единици са съобразени с всичките изисквания за ортодонтска практика. Морита прави всичко с приоритет, за да се гарантира най-добра координация между различните функции, за максимална гъвкавост с изключителен дизайн - така, че стоматолога да има добра трудоспособност през целия работен ден.