Дентални микроскопи

Денталните микроскопи, които предлагаме са произведени от водещите фирми Kaps и Optomic и за това ние гарантираме за тяхното качество. Стоматологичните микроскопи спомагат за увеличение на качеството в работния процес.