Релечение

Богато разнообразие от продукти за Релечение - Аспирационни канюли, Инструменти за MTA, Накрайници за ултразвук, Сетове за вадене на сепарирани инструменти, Ултразвукови апарати и Цимент. Продуктите за Релечение, които предлагаме за стоматолога са висококачествени, което спомага за увеличение на качеството в работния процес. Аспирационни канюли, Инструменти за MTA, Накрайници за ултразвук, Сетове за вадене на сепарирани инструменти, Ултразвукови апарати и Цимент, които предлагаме са произведени от водещите фирми за Релечение и за това ние гарантираме за тяхното качество.