Дентално осветление

Дентално осветление

Богато разнообразие от дентално осветление с марки 7 Lux, Genie, Magic и Moon Led. Денталното осветление, което предлагаме за стоматолога е висококачествено, което спомага за увеличение на качеството в работния процес. Денталните осветителни тела, които предлагаме са произведени от водещите фирми 7 Lux, Genie, Magic и Moon Led и за това ние гарантираме за тяхното качество.