Иригация

Иригацията е основна и съществена част от съвременното еднодонтско лечение. Използваните иригационни течности действат лизиращо на мъртвите и живи тъкани, разтварят органичните фрагменти на размазния пласт както в основния канал така и в страничните лателарни канали, които са труднодостъпни също така имат и почистващи свойства.